• Menstruacja
 • Zmiany skórne ( rozsiane i ropne)
 • Nowotwory (onkologiczny masaż limfatyczny)
 • Hemofilia
 • Krwawienie, krwotoki lub możliwość ich wystąpienia
 • Żylaki
 • Skaza naczyniowa
 • Nadciśnienie
 • Miażdżyca
 • Wszelkie stany zapalne
 • Choroby o podłożu bakteryjnym, wirusowym i pasożytniczym
 • Wysoka temperatura ciała (39°C)
 •     Gruźlica
 •     Stany zapalne ostre (zapalenie płuc, oskrzeli)
 •     Choroby zakaźne
 •     Zmiany nowotworowe
 •     Dychawica oskrzelowa w czasie napadów
 •     Pęknięcia wrzodu żołądka i wrzodu dwunastnicy
 •     Zapalenie trzustki
 •     Wirusowe zapalenie wątroby
 •     Zapalenie pęcherzyka żółciowego
 •     Stany zapalne dróg żółciowych
 •     Zapalenie wyrostka robaczkowego
 •     Zapalenie otrzewnej
 •     Schorzenie o podłożu pasożytniczym
 •     Zmiany nowotworowe
 •     Zmiany grożące przerwanie ciągłości jelit
 •     Stan po przebytym zawale serca (2tyg.)
 •     Zaawansowana miażdżyca naczyń wieńcowych
 •     Świeże stany zapalne zastawek i serca
 •     Niewyrównane wady serca
 •     Dusznica bolesna w czasie napadu
 •     Choroby naczyń obwodowych
 •     Nadciśnienie (!!!110 rozkurczowe !!!)
 •     Skaza naczyniowa
 •     Zaawansowana miażdżyca naczyń obwodowych
 •     Żylaki ze zmianami skórnymi
 •     Żylaki w miejscu występowania
 •     Zakrzepowe zapalenie żył (6 miesięcy po stanie zapalnym)
 •     Choroba Birgera III°IV°
 •     Choroba Reunalda III°IV°
 •     Gruźlica nerek
 •     Nerczyca
 •     Zmiany nowotworowe
 •     Ostre zapalenie pęcherza moczowego
 •     Ostre zapalenie moczowodu
 •     Odmiedniczkowe zapalenie nerek
 •     Karmica nerkowa (duży kamień)
 •     Gruźlica kości
 •     Świeży zrost
 •     Zaawansowana osteoporoza
 •     Ostre stany zapalne (RZS, ZZSK w okresie zaostrzenia)
 •     Zapalenie opon mózgowych
 •     Krwiaki, tętniaki i naczyniaki
 •     Jamistość rdzenia
 •     Zapalenie szpiku z przetokami
 •     Drżączka porażenna
 •     Epilepsja (zależy od stanu chorobowego)
 •     Zmiany nowotworowe
 •     Ostre stany zapalenie nerwów obwodowych